Hlavní obsah

pokr��t

Nechtěli jste hledat:

pokračujícícontinuing, ongoing

pokradmustealthily, furtively, sneakily

pokrajedge, margin, verge

pokrájetcut* (up), slice, cube

pokrčitwrinkle, bend*, flex, shrug

pokrevníblood(-related), consanguine(ous), akin

pokrmdish, meal, food

pokrmovýedible, cooking

pokročilostadvanced state , level (of advancement), stage, forwardness

pokročilýadvanced, developed