Hlavní obsah

plenit

Vyskytuje se v

objevit: He discovered a new planet.Objevil novou planetu.

višeň: Are you nuts?, What planet are you from?Spadl jsi z višně?

interior: astron. interior planetsvnitřní planety Merkur a Venuše

planet: minor planetplanetka

sun: tech. sun and planetplanetové soukolí