Hlavní obsah

oxide [ˈɒksaɪd]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

chlorine: chlorine dioxideoxid chloričitý

chrome: chrome dioxideoxid chromičitý

silicon: oxid křemíkusilicon oxide

oxid: carbon dioxide/monoxideoxid uhličitý/uhelnatý

siřičitý: sulphur dioxideoxid siřičitý

sytit: carbonate sthsytit co oxidem uhličitým nápoj

uhelnatý: carbon monoxideoxid uhelnatý

uhličitý: carbon dioxideoxid uhličitý

vápno: pálené/nehašené vápnoburnt/unslaked lime, quicklime, calcium oxide

železitý: ferric oxide, iron (III) oxideoxid železitý

železnatý: ferrous chloride/oxidechem. chlorid/oxid železnatý

oxide: oxid železairon oxide