Hlavní obsah

oslovování

Vyskytuje se v

appeal: have a popular appeallíbit se/zamlouvat se širokým vrstvám, oslovovat široké vrstvy

familiarity: You should not address her with such familiarity.Neměl bys ji oslovovat tak důvěrně.