Hlavní obsah

obličej

Vyskytuje se v

dělat: dělat obličejemake faces

popelavý: popelavý obličejashen face

udělat: udělat ksicht/obličejmake/pull a face

kulatý: Má kulatý obličej.She has a round face.

malovat: malovat si obličejmake up one's face

omýt: Omyl jsem si obličej (studenou vodou).I washed my face (with cold water).

udeřit: Udeřil ji tvrdě do obličeje.He hit her hard in the face.

koňský: koňský obličejhorsey face, equine face

protáhnout: protáhnout obličej zašklebit sepull a long face

expressionless: bezvýrazný obličejexpressionless face

facial: výraz obličejefacial expression

blow: Dostal ránu do obličeje.He received a blow to the face.

downwards: ležet obličejem dolůlie face downwards

pull: dělat obličeje, šklebit se, dělat grimasypull a face