Hlavní obsah

numerical [njuːˈmerɪkəl]

Vyskytuje se v

superiority: přesila, početní převahanumerical superiority, superiority in numbers

početní: početní převahasuperior numbers, numerical superiority

pořadí: v číselném pořadíin numerical order

přesila: být v přesilehave (numerical) superiority, mít většinu be in the majority

numerical: numerická klávesnicenumeric keypad