Hlavní obsah

netradiční

Vyskytuje se v

tradiční: tradiční pokrmtraditional dish

smokestack: smokestack industries(tradiční) těžký průmysl znečišťující ovzduší

traditional: traditional jazztradiční jazz styl jazzu z doby okolo roku 1900