Hlavní obsah

nesobeck��

Nechtěli jste hledat:

nesnesitelnýunbearable, intolerable, insufferable, insupportable, unendurable, obnoxious

nesobeckýunselfish, selfless

nesolidnídishonest, untrustworthy, fly-by-night, unreliable

nesolventníinsolvent

nesouhlasdisagreement , disapproval , dissent

nesouhlasitdisagree

nesouhlasnědisapprovingly, in disagreement/disapproval/negation

nesouhlasnýdisapproving, deprecatory, negative

nesouladdiscrepancy, inconsistency, mismatch, incongruity, incongruence , disagreement

nesouměrnostasymmetry