Hlavní obsah

nemající

míthave* (got), own, possess

mít sebe*

Vyskytuje se v

ability: dokázat, mít (tu) schopnost dělat cohave the ability to do sth

abundant: oplývat čím, mít hojnost/nadbytek čehobe abundant in sth

account: mít účet v bancehave an account with a bank

advise: komu se doporučuje aby udělal co, kdo by měl (u)dělat cosb is advised to do sth

affiliation: mít úzké vztahy ke komu, k čemu, mít spojení s čím organizací ap.have an affiliation with/to sth

afraid: bát se, obávat se koho/čeho, mít strach z koho/čehobe afraid of sb/sth

allow: (ne)smět, (ne)mít dovoleno dělat co(not) be allowed to do sth

ambivalent: nemít jasno ohledně čeho názorově, nemoci se rozhodnout ohledně čehobe ambivalent about sth

arm: mít co pod pažíhave sth under one's arm

attitude: mít špatný přístup/postoj (k věci)have an attitude problem

averse: nic nemít proti komu/čemunot be averse to sb/sth

bad: mít špatnou náladu, být ve špatné náladěbe in a bad mood

ban: mít zakázáno cobe banned from sth

bandy: dohadovat se, mít výměnu názorů s kýmbandy words with sb

bear: mít strpení s kýmbear with sb

beneficial: mít příznivý vliv na cohave a beneficial effect on sth

better: mít se lépe, být na tom lépebe better off

bid: = nezvykle vysoká hláška v bridži, která má odradit protihráčekaret. pre-emptive bid

bowel: vyprázdnit se, mít stolici vypudit stolicieuf. move one's bowels

brawn: mít pořádné svalyhave plenty of brawn

breath test: mít pozitivní dechovou zkouškufail a breath test

broken-hearted: mít zlomené srdcebe broken-hearted

browned off: mít už plné zuby čeho, být už otrávený čímbe browned off with sth

bummer: mít den blbechovor. have a bummer of a day

bump: mít drobnou nehodu havárku, ťuknout autohave a bump

bun: mít vlasy v drdoluwear one's hair in a bun

close: mít slzy na krajíčkube close to tears

clueless: nemít (ani) páru o čem, vůbec netušit cobe clueless about sth

collusion: být smluvený/spolčený, mít tajnou dohodu s kýmbe in collusion with sb

come: začít mít rád, postupně si oblíbit kohocome to like sb

complicit: mít svoji vinu na čembe complicit in sth

concerned: mít starost, dělat si starosti o koho/cobe concerned for sb/sth

conference: mít jednáníbe in conference

confidence: mít (ú)plnou důvěru v koho/cohave complete/every confidence in sb/sth

conscience: mít výčitky/hryzení svědomíhave pangs/pricks of conscience

cough: mít silný kašelhave a bad cough

count: něco znamenat, mít váhucount for something

credit: být v plusu, mít kladný zůstatek na účtěbe in credit

deal: mít těžký údělhave a bad deal

detrimental: mít neblahý vliv na co, škodit čemube detrimental to sth

develop: přestat správně fungovat, začít zlobit, mít závadu přístroj ap.develop a fault

disinclined: nechtít, nemít chuť, nebýt ochoten udělat cobe disinclined to do sth

dizzy: mít závraťfeel dizzy

dope: mít absťák narkoman ap.be dope sick

entitle: mít právo na co, být oprávněn k čemube entitled (to do) sth

entrée: mít přístup kamhave an entrée (in)to sth

equal: mít stejný význambe of equal importance

escrow: mít co ve svěřenectví/v úschověhold sth in escrow

faculty: umět dobře co, mít vlohy pro cohave a faculty for doing sth

faith: mít důvěru v koho/cohave faith in sb/sth

fancy: mít chuť na cohave a fancy for sth

fearful: obávat se čeho, mít strach z čehobe fearful of sth

fed up: mít už plné zuby/až po krk/dost čehobe fed up with sth

feed: mít odezvu, poskytovat zpětnou vazbufeed back

feverish: mít horečku, mít zvýšenou teplotube feverish

fine: mít se dobře, být v pořádku hl. zdravotně ap.be fine

fling: užít si, mít krátký poměr, něco mít s kým milostněhave a fling with sb

flush: být v balíku/při penězích, mít dost peněz hl. krátkodoběhovor. be flush (with money)

following: mít vítr v zádechhave the following wind

fond: mít rád/v oblibě koho/co, mít zálibu v čembe fond of sb/sth

fortunate: mít (větší) štěstíbe (more) fortunate

forty: mít po čtyřicítce věku, být čtyřicátníkbe in one's forties

give: mít projevgive a speech

grade: mít dobré/špatné známkyget good/poor grades

grudge: nechovat vůči komu zášť, nezlobit se na koho, nemít to komu za zlébear sb no grudge, have no grudge against sb

guarantee: mít dvouletou zárukube guaranteed for two years

gut: mít dost kuráže, nebát se, odvážit se udělat cohave the guts to do sth

hard-pressed: jen stěží dokázat co, mít co dělat, aby, mít problémy udělat cobe hard-pressed to do sth

harmful: mít neblahý vliv na koho/cohave a harmful influence on sb/sth

haste: velmi spěchat, mít velmi naspěchbe in great haste

have: mít/porodit dítěhave a baby

hazy: o člověku nemít jasno v čembe hazy about sth

head: směřovat, mířit, mít namířeno kambe heading, AmE be headed for sth

hear: projednávat případ, mít slyšení ve věcihear a case

hearing: mít dobrý sluchhave good hearing

hide: nemít co skrývathave nothing to hide

highly: mít vysoké mínění o kom/čem, uznávat koho/co, cenit si koho/čehothink highly of sb/sth

history: mít minulost spojenou s čím, v minulosti často dělat cohave a history of sth

hold: mít (vlastní) názorhold opinions

horror: mít hrůzu, mít velký strach z čehohave a horror of sth

a, an: Máme nové auto.We've got a new car.

absolutely: Máte naprostou pravdu.You are absolutely right.

all right: Měl bys jí pomoci. – Tak dobře.You should help her. – All right.

another: Budeme mít další dítě.We're going to have another baby.

apprehensive: mít obavy z budoucnostibe apprehensive about one's future

ashamed: Měl by ses stydět.You should be ashamed of yourself.

assume: Měl jsem Vás za cizince.I assumed you to be a foreigner.

shutdown: temporary shutdowndočasné zastavení provozu

temporary: práv. temporary insanitypřechodné pominutí smyslů

if: If there was any disappointment it was temporary.Jestli bylo nějaké zklamání, bylo jen dočasné.

adresa: temporary/permanent/return addresspřechodná/stálá/zpáteční adresa

bydliště: temporary addresspřechodné bydliště

přechodný: temporary addresspřechodná adresa