Hlavní obsah

narušený

Vyskytuje se v

narušit: narušit čí soukromíinvade sb's privacy

breach: (na)rušení veřejného pořádkupráv. breach of the peace

disarray: zcela narušit, rozhodit, vykolejit co systém ap.throw sth into disarray

disturbed: mentálně narušenýmentally disturbed

emotionally: citově narušenýemotionally disturbed

infringement: narušení soukromíinfringement of sb's privacy

intrude: narušit čí soukromí, vniknout komu do soukromíintrude (up)on sb's privacy

intrusion: narušení soukromí, vniknutí do soukromí kohointrusion of sb's privacy, intrusion into sb's private life

invasion: narušení soukromí kohoinvasion of sb's privacy

peace: (na)rušit klid/mír/veřejný pořádekbreak the peace

psychologically: psychicky narušená osobapsychologically disturbed person