Hlavní obsah

násilí

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

použít: Nepoužili násilí.They used no violence.

příčit se: Příčí se mi násilí.I loathe violence.

uchýlit se: Nesmíme se uchýlit k násilí.We mustn't resort to violence.

užít: užít násilíuse force

zmocnit se: zmocnit se čeho násilímtake sth by force

break: násilím otevřít, rozbít obalbreak open sth

communal: násilí mezi komunitamicommunal violence

duress: pod nátlakem/pohrůžkou, z donucení, pod hrozbou násilíunder duress

enter: násilím vniknout kampráv. break and enter sth

entry: vniknout násilím kamforce an entry

escalation: (vy)stupňování násilíescalation of violence

graphic: realistické vyobrazení násilígraphic violence

mob: davové násilímob violence

prize: vypáčit, otevřít násilímprize open

rage: násilí/agrese za volantem/páchané řidičiroad rage

resort: bez použití násilíwithout resort to force

sectarian: sektářské násilí, násilí mezi sektamisectarian violence

separatist: násilí vyvolané separatistyseparatist violence

take: zmocnit se čeho násilímtake sth by force

teen: násilí páchané mladistvýmiteen violence

use: užívání/užití násilíthe use of violence

násilí: použít hrubého násilíuse brute force