Hlavní obsah

nápravný

Přídavné jméno

  • (kroky ap.) corrective(i cviky ap.) remedial(k nápravě osob), reformatoryAmE correctionalnápravné zařízenícorrectional/penal facility/institution

Vyskytuje se v

correctional: nápravné zařízenícorrectional facility

facility: nápravné zařízenícorrectional facility

penal: nápravné zařízenípenal institution

remedial: podniknout kroky k nápravě, přijmout nápravná opatřenítake remedial action

young: nápravné zařízení pro mladistvé od 14 do 20 letBrE, práv. young offender institution

nápravný: nápravné zařízenícorrectional/penal facility/institution