Hlavní obsah

kanalizační

Přídavné jméno

  1. (k odvodu splašků) sewer(age), sewage
  2. (splavňovací) canalization

Vyskytuje se v

hook-up: vodovodní/kanalizační přípojkawater/sewer hook-up

sewerage: kanalizační síťsewerage system

system: kanalizační síťsewage system