Hlavní obsah

kamnářský

Přídavné jméno

  • stove-making, stove-fitter's