Hlavní obsah

implicated [ˈɪmplɪkeɪtɪd]

Přídavné jméno

  • be implicated in sthbýt zapletený do čeho, mít prsty v čem zločinu ap., mít na svědomí co, být zodpovědný za co

Vyskytuje se v

implicated: být zapletený do čeho, mít prsty v čem zločinu ap., mít na svědomí co, být zodpovědný za cobe implicated in sth

prst: mít prsty v čem být zapojen dobe involved/implicated in sth, hovor. be in on, get up to sth