Hlavní obsah

imperishable [ɪmˈperɪʃəbəl]

Vyskytuje se v

imperishable: věčné pravdy věčně platnéimperishable truths