Hlavní obsah

igneous [ˈɪgnɪəs]

Vyskytuje se v

igneous: vyvřelina, vyvřelá horninaigneous rock