Hlavní obsah

haunted [ˈhɔːntɪd]

Vyskytuje se v

haunted: Straší tam.The place is haunted.

reputed: Povídá se, že v tom domě straší.The house is reputed to be haunted.

prý: Prý tam straší.They say the place is haunted.

strašit: Straší tam.The place is haunted.