Hlavní obsah

flask [flɑːsk]

Vyskytuje se v

filtration: filtrační baňkafiltration flask

odměrný: chem. odměrná baňkavolumetric flask

flask: termoskathermos flask