Hlavní obsah

filling [ˈfɪlɪŋ]

Přídavné jméno

  • sytý, zasycující jídlo

Vyskytuje se v

fill in: dodat podrobnější informace komufill sb in

fill up: with/on sth zasytit se, nacpat se čímfill osf up

shoe: nahradit koho, zaujmout čí místofill/step into sb's shoes

smoke-filled room: v úzkém kruhu, nedemokraticky rozhodnoutin a smoke-filled room

helium: héliem plněnýhelium filled

weep: vyplakat seweep one's fill

blank: Vyplňte prázdná okénka., Doplňte do vynechaných míst. v textuFill in the blanks.

herewith: Vyplňte přiložený formulář.Fill in the form enclosed herewith.

sadness: rozesmutnit, naplnit koho smutkemfill sb with sadness

benzinový: benzinová pumpaBrE petrol/filling station, AmE gas(oline) station

čerpací: čerpací staniceBrE petrol/BrE filling/AmE gas station

dosyta: najíst se dosytaeat one's fill

dotazník: vyplnit dotazníkfill in/complete a questionnaire

přibýt: přibýt na vázeput on weight, increase in weight, zakulatit se fill out

stanice: čerpací staniceBrE filling/BrE petrol/AmE gas(oline)/se službami service station

výplň: med. zubní výplňfilling

doplnit: Doplňte chybějící slova.Fill in the missing words.

formulář: vyplnit formulářfill out/BrE též fill in/complete a form

náplň: oříšková/čokoládová/ovocná náplňnut/chocolate/fruit filling

napustit: napustit vodu do čehorun water into sth, fill sth with water

nasytit: ekon. nasytit trh zbožímsaturate/fill the market with goods

obsadit: obsadit volné (pracovní) místofill a vacancy

vyplnit: Vyplňte tento formulář.Fill in this form.

zaplnit: Kouř zaplnil místnost.Smoke filled the room.

zavonět: Zavoněla káva.The smell of coffee filled/wafted through the air.

fill: sth with sth (na)plnit (se), zaplnit (se) co čím, nalít co kam vodu do hrnce ap.fill (up)