Hlavní obsah

enchant [ɪnˈtʃɑːnt]

Vyskytuje se v

enchanted: být okouzlen kým/čímbe enchanted by sb/sth

poplést: poplést komu hlavubewitch, enchant, becharm sb