Hlavní obsah

devizový, kniž. devisový, devizní, kniž. devisní

Vyskytuje se v

foreign exchange: foreign exchange marketdevizový trh

foreign exchange: foreign exchange reservesdevizové rezervy

par: ekon. par exchange rateparitní směnný kurz, devizová parita

reserve: foreign exchange reservesdevizové rezervy