Hlavní obsah

debatovat

Vyskytuje se v

debate: This issue was widely debated.O této věci se zeširoka debatovalo.