Hlavní obsah

dug [dʌg]

Související hesla

pt&pp of dig

Vyskytuje se v

dig in: zarýt co do půdydig sth in

dig out: of sth vykopat, vyhrabat, vydolovat co/koho odkuddig sb/sth out

grave: kopat si vlastní hrobdig one's own grave

heel: postavit si hlavu schválně odporovat naléhánídig one's heels in, dig in one's heels

privát: bydlet na privátělive in lodgings/digs

rýpnout: rýpnout si do kohohave a dig at sb

chápat: hovor. Chápeš (to)?(Do you) Get it?, slang. Dig that?

podkopat: podkopat se pod čím vyhrabat tuneldig a tunnel under sth

prokopat: prokopat díru do čehodig a hole in sth

pustit se: pustit se do jídlastart eating, hovor. dig in

tunel: (pro)razit tuneldig a tunnel

bouda: (u)šít boudu na kohoplay a dirty trick on sb, past dig a pit, set a trap for sb

kopat: kopat si vlastní hrobdig one's own grave

sáhnout: sáhnout hluboko do kapsydig deep (into one's pockets)

sekera: vykopat/zakopat válečnou sekyrudig up/bury the hatchet

vykopat: vykopat válečnou sekerudig up the hatchet

dig: vyhrabat se z čeho problémů ap.dig osf out of sth