Hlavní obsah

constricted [kənˈstrɪktɪd]

Vyskytuje se v

constricted: zúžená cévamed. constricted blood vessel