Hlavní obsah

ap

upnahoru/vzhůru po

uptroufat si, cítit se

upzvýšit, navýšit

Vyskytuje se v

ante: zvýšit (své) požadavky v boji o něco ap., zvýšit vklad, přisadit si v pokeru ap.up/raise the ante

back up: podpořit kohoback sb up

ball: sth stočit (se), smotat do klubíčka ap., zmačkat co do kuličkyball (up)

bandage: sth obvázat, zavázat co ránu, ruku ap.bandage (up)

bank: navršit do náspubank (up)

bash up: zvalchovat záda komu, dobít, zřezat kohobash sb up

beat up: (z)bít, (z)mlátit kohobeat sb up

belly: přijít na buben, položit se, zbankrotovat firma ap.go belly up

bitch up: podělat, zvorat, zpackat cobitch sth up

blow up: nafukovat problém ap.blow sth up

bolster: sth upevnit, posílit pozici ap., oživit ekonomiku ap.bolster (up)

book: být plný/(plně) obsazený hotel ap.be fully booked/booked solid/booked up

botch: sth hovor. zpackat, zvorat, zmrvit cobotch (up)

bottom: (Až) do dna!, Na ex!Bottoms up!

bowl: lavor, umyvadlo přenosné(washing-up) bowl

break up: ztrácet se signál při hovoru přes mobilní telefonbe breaking up

brighten: rozzářit se, rozjasnit se tvář, člověk ap.brighten (up)

brisk: sth oživit co, ožít, obživnout obchod ap.brisk (up)

brush up, brush up on: upravit (se), očistit (se)brush up

buck up: vzchopit se, sebrat sebuck up (one's ideas)

bugger up: zmršit, zmrvit cobugger sth up

build: sth posílit, upevnit, vybudovat co sebevědomí, důvěrubuild (up)

build up: povzbudit, podpořit koho, upevnit důvěru číbuild sb up

bump up: vyhnat co nahoru, zvednout, zvýšit ceny ap.bump sth up

bung: ucpaný nos ap., zacpaný, zanesený odtok ap.bunged up

buoy: povzbudit, vzpružit koho/co hospodářství ap., rozveselit kohobuoy sb/sth (up)

burn up: žrát koho coburn sb up

butter up: (za)lichotit, podkuřovat, podlézat komubutter sb up

button: sth zapnout co na knoflíkybutton (up)

buy up: skoupit, vykoupit co vše či většinubuy sth up

call up: zavolat komucall sb up

carve up: rozkouskovat, (roz)porcovat, rozdrobit co hl. necitelně ap.carve sth up

chain: sb/sth to sth připoutat, připevnit koho/co k čemu, spojit co s čím řetězemchain (up)

chain up: uvázat řetězem, přivázat na řetězchain sb up

charge: sth nabít co bateriicharge (up)

chat up: balit koho, hučet do koho, ukecávat kohochat sb up

cheer up: rozveselit (se), přijít na jiné myšlenkycheer sb up

chew up: rozkousat, rozžvýkat cochew sth up

choked: by/with sth ucpaný, zacpaný trubka, cesta, zahlcený čímchoked (up)

churn: sth (roz)čeřit, vířit, pěnit co vodu, bahno, prachchurn (up)

clean up: upravit se, umýt seclean osf up

clog: ucpat (se), zanést (se), zacpat (se)clog (up)

clutter: sth zaneřádit, zaplnit, zanést co nežádoucími věcmiclutter (up)

coil: (s)vinout (se), stočit (se), navinout (se) drát ap.coil (up)

come: dosahovat, sahat (až) kam oděv ke kolenům ap.come up to sth

come up: nadcházet, blížit se, chystat se cobe coming up

come up to: sth blížit se k čemu o čase, stavube coming up to

conjure: sth přen. vyčarovat, vykouzlit co utvořit jakoby z ničehoconjure (up)

connect: sth to sth zapojit, připojit, napojit co do zdroje energie či vodyconnect (up)

coop: natěsnat, namačkat do malého prostorucoop (up)

cork: sth zazátkovat, zašpuntovat, uzavřít zátkou co láhev ap.cork (up)

cough: sth vykašlat co krev, hlen ap.cough (up)

count: sth (s)počítat, napočítat co zjistit početcount (up)

cover up: zakrýt, přikrýt, překrýt koho/cocover sb/sth up

crack: nebýt takový zázrak, jak se povídá, nebýt zase tak extrabe not all it's cracked up to be

crumple: sth zmačkat (se), zmuchlat (se) co papír ap.crumple (up)

cudgel: for sb/sth přen. vytáhnout do boje, bít se za koho/cotake up the cudgels

curl: stočit se, schoulit se do klubíčkacurl (up)

cut up: rozřezat, rozstříhat cocut sth up

deliver up: podat svědectví, předat, doručit co podle nařízení ap.deliver sth up

doll up: naparádit se, hodit se do gala, vyfiknout se, vyfintit se hl. o ženědoll osf up

dose: sb with sth nadopovat koho čím lékem ap., dát velkou dávku komu čeho lékudose (up)

double: as sth sloužit také jako co, vykonávat navíc funkci čeho, suplovat codouble (up)

do up: zapnout knoflíky ap.do sth up

draw up: narovnat se, napřímit se člověkdraw osf up

dress up: nastrojit, vyšňořit kohodress sb up

dry: (u)sušit, osušit, vysušit codry (up)

duff up: zmalovat, dobít, zřezat kohoduff sb up

eye up: mlsně koukat po kom, očumovat koho, házet okem po komeye sb up

face: čelit čemu, vyrovnat se s čím, vypořádat se s čímface up to sth

fatten: zvětšovat, zvyšovat zisky ap. - i nečestněfatten (up)

fill: sth with sth (na)plnit (se), zaplnit (se) co čím, nalít co kam vodu do hrnce ap.fill (up)

fill up: with/on sth zasytit se, nacpat se čímfill osf up

finish: (doing) sth dokončit, dodělat co dopsat, dočíst, dopít ap.finish (up)

fit out: with sth vybavit čím dům, byt, vystrojit, vyzbrojit koho čím pro speciální účel ap.fit sth out/up

fix up: with sth zajistit, poskytnout, obstarat komu cofix sb up

flare: (prudce) vzplanout, rozhořet se, rozzářit se oheň ap.flare (up)

flash: on sth mihnout se na čemflash (up)

fluff: sth načechrat, natřepat polštář ap., načepýřit peří ap.fluff (up)

fog: zamlžit (se), zapařit (se), orosit (se) okno ap.fog (up)

fold: (dát se) složit nábytek ap.fold (up)

fold up: složit, poskládat dopis ap.fold sth up

foul: sth znečistit, zaneřádit co, zanést co místo ap.foul (up)

free: sb/sth uvolnit koho/co k jiné činnostifree (up)

freshen up: osvěžit, oživit co vzhled ap.freshen sth up

act up: zlobit, blbnout, být rozhašený špatně fungovatbe acting up