Hlavní obsah

cultural [ˈkʌltʃərəl]

Přídavné jméno

  • kulturnícultural heritage/attachékulturní dědictví/atašé

Vyskytuje se v

cultural: kulturní dědictví/atašécultural heritage/attaché

heritage: národní/literární/kulturní dědictvínational/literary/cultural heritage