Hlavní obsah

whisper [ˈwɪspə]

Vyskytuje se v

interpreting: šušotáž, tlumočení šeptemwhispered interpreting

šeptat: šeptat komu co do uchawhisper sth in sb's ear

tichý: hrát (na) tichou poštuplay Chinese whispers

tradovat se: Traduje se, že ...říká se They/People say that ..., It is said that ..., dle legendy Legend has it that ..., jdou fámy It is whispered that ..., There are rumours that ...