Hlavní obsah

wet [wet]

Přídavné jméno-tter, -ttest

  1. mokrý, vlhký, promáčenýget wetzmoknout, namoknout, navlhnout
  2. deštivý počasí
  3. wet paintčerstvě natřeno
  4. počůraný, pomočený plenky, spodní prádlo, dítě

Příslovce

  • tech.za mokra zpracovávaný ap.jen ve spojení s pomlčkoutext. wet-spunpředený za mokra

Vyskytuje se v

deserve: kdo dostal, co mu patřísb got what sb deserved

do: kam kdo dal co, co kdo udělal s čímwhat sb did with sth

dread: děsit se při pomyšlení, co ..., nechtít ani pomyslet, co ...dread to think what ...

dripping: celý promáčený, promoklý na kůžidripping wet

heck: ale co, vzal to čertwhat the heck

know: No tohle!, Kdo by to byl řekl!, Kdo by si to pomyslel! No teda! překvapení(Well,) What do you know!

like: jak vypadá, jaký je kdo/cowhat is sb/sth like

mean: vědět, jaké to je/co to obnášíknow what it means

more: (a) navíc, (b)a co víc zdůrazněníwhat's more

nurse: kojná(wet) nurse

so: No a (co)?, A co má být?So (what)?

sopping: promočený skrz naskrz, promoklý až na kůži, úplně zmoklýsopping (wet)

up: Co se děje?, Co je?, Co se stalo?What's up?

wet: počůrat (se), počůrávat se, pomočit (se)wet the bed

what: co?, no? vybídnutí k hovoruWhat?

whet: navnadit, nabudit koho na co, zvýšit čí chuť na co, do čehowhet sb's appetite for sth

appetite: povzbudit čí chuť do čeho, i přen. navnadit kohowhet sb's appetite for sth

look: mokrý efekt u gelu na vlasy ap.wet look

rest: A co ti ostatní?And what about the rest of them?

soaking: promočený durchsoaking wet

standard: Co se v takových případech obvykle dělá?What is the standard thing to do in such cases?

about: A co takhle ... ? návrh ap.And what/how about ... ?

afraid: Čeho se bojíš?What are you afraid of?

age: Kolik je ti let?What is your age?, What age are you?

attitude: Jak se k tomu stavíte vy?, Jaký na to máte názor?What is your attitude to this?

be: O co se to pokouší?What is he trying to do?

become: Člověk nikdy neví, co s nimi bude.One never knows what will become of them.

besides: Které jazyky znáš kromě němčiny?What languages do you speak besides German?

best: Co máš nejradši?, Co se ti líbí nejvíc?What do you like best?

between: Jaký je mezi nimi rozdíl?What is the difference between them?

bother: Co tě trápí?, Co tě štve?What is bothering you?

brew: Co se tam chystá/děje?What's brewing down there?

bug: Co tě žere/štve?What's bugging you?

by: Co tím myslíš?What do you mean by that?

call: Jak tomu říkáte česky?What do you call it in Czech?

chance: Jaká je pravděpodobnost, že ...?What are the chances that ...?

colour: Jakou barvu má to auto?What colour is the car?

date: Kolikátého dnes je?What is the date today?

dislike: Co máš a co nemáš rád?What are your likes and dislikes?

drink: Co chcete k pití?What would you like to drink?

due: V kolik má ten vlak přijet?What time is the train due?

expect: Co čekáš, že udělám?What do you expect me to do?

favourite: Jaké je tvé oblíbené jídlo?What is your favourite meal?

for: K čemu to je dobré?What is it good for?

get: Kdy ti jede vlak?What time are you getting your train?

insinuate: Co tím naznačuješ?What are you insinuating?

intend: Co hodláš dělat?What do you intend to do?

interested: Co vás zajímá?, O co se zajímáte?What are you interested in?

it: Bylo velmi vlhko a větrno.It was very wet and windy.

kind: Co je tohle za strom?What kind of tree is this?

lunch: Co si dáš k obědu?What will you have for lunch?

matter: Co je?, Co se děje?What's the matter?

meant: Co se tím myslí?What is meant by that?

much: Co bylo ukradeno? – Nic moc.What was stolen? – Nothing much.

name: Jak se jmenuješ?What's your name?

need: Co potřebujete?What do you need?

news: Co je nového?hovor. What's the news?

on: Co dávají?What's on?

picture: Co je na obrázku?What's in the picture?

pity: To je ale škoda!What a pity!

place: Co bys dělal na mém místě?What would you do in my place?

possibly: Co by to jen mohlo znamenat?What could this possibly mean?

right: Jakým právem?By what right?

seem: Není to, jak to vypadá.It's not what it seems.

should: Co mám dělat?What should I do?

suggest: Co navrhujete?What do you suggest?

supposed: Co mám dělat?What am I supposed to do?

butter: vyznat se, umět v tom chodit, vědět, jak na to jak si udržet pozici ap.know what side one's bread is buttered on

ale: Ale jdi! nevěřícněCome on!, Come off it!, nepovídej (What) you don't say! zast. Go on (with you)!

buď: buď jak buďin any event, come what may

co: co kdyžwhat if, what-if

cvrknout: cvrknout siwet osf, wet one's pants

dalece: Jak dalece?To what extent?, How far?

dělat: nevědět, co dělatnot know what to do, být bezradný not know which way to turn

natřít: Čerstvě natřeno!Wet/Fresh paint!

no: No a (co)?So what?

omyl: být na omylu ohledně koho/čehobe mistaken about sb/sth, nemít pravdu be wrong, slang. be all wet

stát: ať to stojí, co to stojí, stůj co stůjno matter what the cost, at any cost, at all costs, regardless of the cost

svlažit: svlažit hrdlowet one's whistle

víc: a co vícand what's more

vlhčený: vlhčené ubrouskywet wipes, řidč. moist towelettes, dětské baby wipes

výron: med. noční výron semenenocturnal emission, hovor. wet dream

: Ať se stane cokoli ...Whatever happens, Come what may ...

barva: Jakou to má barvu?What colour is it?

bát se: Čeho se bojíš?What are you afraid of?

brát se: Kde se tady bereš?What are you doing here?, What brings you here?

být: Co je? co chceš?, co se děje?What's the matter/going on?

copak: Copak tě trápí?What's worrying you?, What is it that worries you?

cože: Cože jsi (udělal)? překvapení nebo přeslechnutíYou (did) what?

čekat: A co jsi čekal?What else did you expect?

číslo: Jaké máš číslo bot?What's your shoe size?

dát: Co si dáš k pití?What will you have to drink?

dávat: Co dávají dnes večer?What's on tonight?

den: Co je dnes za den?What day is it today?

dít se: Co se děje?What's going on?, slang. What's up?

dívat se: Na co se díváš?What are you looking at?

dnes: Kolikátého dnes je?What day is it today?

docílit: Čeho chceš docílit?What are you trying to achieve?

domyslet: Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.I fear to think of what might happen.

doporučovat: Co doporučujete?What do you recommend?

hledat: Co hledáš?What are you looking for?

hodina: Kolik je hodin?What time is it?

hodlat: Co hodláte dělat?What do you intend to do?

hovořit: O čem jste hovořili?What did you speak about?

hrát: Co hrají v kině?What's on in the cinema?

chlívek: Tady je ale chlívek!What a sty!

chtít: Co ode mne chcete?What do you want from me?

jak: Jak to vypadá?What does it look like?, situace ap. How does it look?, How are things looking?, How do things look?

jaký: Jaká je?What is she like?

jednat se: O co se jedná? co mi chceteWhat is it (about)?, What is the matter?

ještě: Co ještě?What else?

jídlo: Jaké je vaše oblíbené jídlo?What is your favourite dish?

jíst: Co jíš?teď What are you eating?, obvykle What do you eat?

jít: O co jde?What is it (about)?, What is the matter?, What's (all) this about?

jmenovat se: Jak se jmenuješ?What's your name?

k, ke, ku: Co si dáš k obědu?What will you have for lunch?

kolik: Kolik je hodin?What time is it?

kolikátý: Kolikátého dnes je?What is the date today?, What date is it today?

koníček: Jaké máte koníčky?What are your hobbies?

konkrétně: Co konkrétně?What in particular?

lub: Co má za lubem?What is he up to?

milý: To je ale milé překvapení!What a nice surprise!

mimoto: Je to levné a mimoto zábavné.It's cheap and what's more, it's entertaining.

mínit: Co míníš dělat?What do you intend to do?

mít: To máme dnes hezky!What a beautiful day it is today!

mlít: Co to meleš?What are you talking about?

mluvit: O čem to mluvíš?What are you talking about?

moct: Co pro vás mohu udělat?What can I do for you?