Hlavní obsah

Tag der Erde

tagvisačka, štítek, cedulka

tugtrhnout, škubnout, cuknout