Hlavní obsah

Romanesque [ˌrəʊməˈnesk]

Přídavné jméno

  • archit.románský stylRomanesque revivalnovorománský sloh

Vyskytuje se v

styl: románský/gotický/renesanční stylRomanesque/Gothic/Renaissance style

Romanesque: novorománský slohRomanesque revival