Hlavní obsah

Jakarta

Nechtěli jste hledat:

jachtingovýyachting

jakhow

jakyak

jakas soon as, when, as, the moment ...

jak tohow come

jakkolihowever, anyhow, no matter how

jakkolihowever, although, no mater how

jakmileas soon as, the moment (that), immediately

jakoas, in capacity as, for

jakobínJacobin