Hlavní obsah

Greek [griːk]

Vyskytuje se v

Cypriot: řečtí Kypřané, kyperští ŘekovéGreek Cypriots

fire: řecký oheň hořlavina k zapalování nepřátelských lodíhist. Greek fire

kuchyně: řecká kuchyněGreek cuisine

řečtina: klasická řečtinaancient Greek

španělský: To je pro mne španělská vesnice.It's all Greek to me.

vesnice: To je pro mne španělská vesnice.It is all Greek/an unknown country/neznámá a closed book to me.

Greek: mluvit řeckyspeak Greek