Hlavní obsah

Gotte

Nechtěli jste hledat:

GótGoth

gotickýGothic

gotikaGothic style

gótskýGoth(ic)

gráciegrace, charm, style

gradgrad(e)

gradacegradation

gradačnígradation(al)

gradovatculminate, (reach a) peak, be* approaching its climax, escalate

grafgraph, chart, diagram