Hlavní obsah

Dalej

Nechtěli jste hledat:

alejavenue, parkway, alley

dalekofar (away), far off, a long way (away) from, a great distance

dalekofarness

dolítrefill , fill up , top up

dělatdo*/be* doing , make*

dělat se(a)rise*, appear, develop, be* becoming

nalítpour , pour out , ladle

nalít sefill (up) , become* engorged

zalítflood, deluge

zalít sebecome* flooded

dátgive* , let* have* , hand (over)

dát sestart, begin*, embark on, set* about , get* down to, set* out, burst* into

olejoil

dbátpay* attention , heed, mind , follow

klítswear*, curse, blaspheme

ulítpour off (a little)

ulít seskip , skive off, shirk

vlítpour

vlít sepour , fill , stream

dalamánekbread roll

daleceby far, markedly, considerably

dalekohledbinoculars/ field glasses, telescope, field glass, spyglass

dalekohledovýbinocular, telescope

dalekonosnýlong-range, high-velocity

dalekosáhlýfar-reaching

dalekozrakostlongsightedness, far-sightedness, hyperopia

dalekozrakýlong-sighted, far-sighted, hyperopic