Hlavní obsah

žlab

Vyskytuje se v

žlab: žleb, žlabúdolí glen, hl. vymletý vodou gully, dell