Hlavní obsah

Řecko

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

ancient: antické Řecko a Římancient Greece and Rome

Greece: antické/starověké Řeckohist. ancient Greece