Hlavní obsah

čekaná

Vyskytuje se v

čekat: nechat koho čekatkeep sb waiting., hovor. have sb cooling his heels

nechat: nechat koho čekatkeep sb waiting, hovor. have sb cooling his heels, odložením na jindy put sb off, stand up

rodina: čekat rodinube in a family way, be expecting a child

mít: Měl jsi to čekat!You should have expected that!

než: Než tady čekat, půjdu sám.I'll go alone rather than wait.

: Čekám tu už hodinu.I've been waiting here for an hour.

věčnost: Čekám tady věčnost.I've been waiting here for ages.

soudný: čekat až do soudného dnewait till kingdom come

compliment: čekat na poklony předstíranou sebekritikou ap.fish for compliments

have: čekat dítěbe having a baby

wait: nechat koho čekatkeep sb waiting

be: Na koho čekáte?Who are you waiting for?

disposed: Moc se mi nechtělo čekat.I wasn't disposed to wait.

except: Nedá se dělat nic jiného než čekat.Nothing more to do except wait.

expect: Co čekáš, že udělám?What do you expect me to do?

in: Čeká tě překvapení.You are in for a surprise.

keep: Nenechávej ho čekat.Don't keep him waiting.

long: Čekal jsem mnohem déle.I waited much longer.

might: Jak asi čekáte ...As you might expect ...

outside: Čekal před obchodem.He waited outside the shop.

remain: Tyto otázky ještě čekají na zodpovězení.These questions remain to be answered.

till: Musí čekat až do pondělka.He has to wait till Monday.

yet: Na vítězství stále ještě čeká.He has yet to win.