Hlavní obsah

sharp [ʃɑːp]

Vyskytuje se v

sharp: v první linii, hned na ráně, v nejobtížnější části čehoat the sharp end of sth

bend: ostrá/prudká zatáčkasharp bend

practice: nekalé praktikysharp practice

feel: Pocítil jsem ostrou bolest.I felt a sharp pain.

hodit: hodit sebou pospíšit sihurry up, hovor. shake a leg, v rozkazu look sharp, slang. make it snappy

honem: Honem!Hurry up!, Come on!, Look sharp!, hovor. Shake a leg!, pohni Move!

pospíšit si: Pospěš si!Hurry up!, Step on it!, hovor. Look sharp., Make it snappy!, Shake a leg.

prudký: prudký pohybsharp/swift movement

přesně: přesně v sedmat seven sharp

zatáčka: ostrá/mírná zatáčkasharp/gentle bend/curve

kostra: Pohni/Hejbni kostrou!Shake a leg!, Look sharp!, Step on it!

sebou: hodit sebou pohnout sihurry up, look sharp, hovor. make it snappy, shake a leg, buck up

ucho: mít za ušimabe shrewd/sharp/canny