Hlavní obsah

[leads]

leadvést , být v čele

leadolovo

Vyskytuje se v

field: vynikat v oboru, být nejlepšílead the field

lead on: navést, zlákat koho k čemu lží ap.lead sb on

open up: vytvořit si náskok, získat vedení v závodě, soutěži ap.open up a lead

thing: nějak se to seběhloone thing led to another

way: (za)vést koho, jít před kým ukazovat cestulead the way

climbing: lezení na obtížnostlead climbing

cling: udržovat si vedenícling to one's lead

extension: prodlužovačkaextension cord/lead/cable

false: falešná stopa v pátrání ap.false lead

hand-to-mouth: žít z ruky do úst, třít bídu s nouzílead a hand-to-mouth existence

lead: vést koho za rukulead sb by the hand

leading: přední společnostileading companies

lead-up: předvolební období, období těsně před volbamilead-up to the election

path: převézt koho s čím, vodit za nos, věšet bulíky na nos komu, šálit koholead sb up/AmE down the garden path about sth

spirit: vůdčí duch hnutí, revoluce ap.leading spirit

citlivý: hud. citlivý tónsedmý stupeň leading tone, subtonic

čelo: sport. být v čele závodube in the lead

dvojí: vést dvojí životlead double life

hlavní: div., film. hlavní rolelead role, main part

kabel: motor. startovací kabelyBrE jump leads, AmE jumper cables

marod: hovor. hodit se marodpretend illness, vyhýbat se povinnosti malinger, pracovník go sick, slang. swing the lead

měkký: měkká tužkasoft-lead pencil

role: hlavní rolelead role, main part

stáhnout: stáhnout čí náskoksnížit gain on sb, reduce sb's margin/lead, dohnat catch up with sb

stopa: falešná stopafalse lead

stoupání: stoupání (závitu)lead, též rozteč (thread) pitch

sugestivní: sugestivní otázkaleading/s podtextem loaded question

špice: dostat se na špiciget to the top/do vedení lead

špičkový: špičkový odborníktop/leading expert

vedení: ujmout se vedenítake the lead

vůdčí: vůdčí osobnostleading figure, osnovatel ap. mastermind

postavení: vedoucí postaveníleading position

pozice: sport. dostat se na vedoucí pozicitake the lead

prim: hrát primi přen. play first fiddle, v orchestru BrE play first violin, lead

přední: přední společnostileading companies

vedoucí: vedoucí síla/úlohaleading power/role

vést: Ještě pořád vede.He is still in the lead.

vrch: stoupat do vrchu cesta ap.lead uphill

zavést: Zavedli mě do domu.They led me into the house.

Řím: Všechny cesty vedou do Říma.All roads lead to Rome.

věšet: věšet komu bulíky na noshovor. pull sb's leg, hovor. lead sb up the garden path, pull the wool over sb's eyes

astray: být sveden na scestí kým k nepravosti ap.be led astray by sb