Hlavní obsah

[certain]

Vyskytuje se v

extent: do značné/jisté/určité míryto a large/some/a certain extent

circumstance: za jistých okolnostíunder certain circumstances

condition: za určitých podmínek svolit ap.subject to certain conditions

míra: do jisté míryto a certain extent, in some measure

za: za jistých okolnostíunder certain circumstances

nějaký: Přišel za vámi nějaký pan Brown.There's a certain Mr Brown to see you.

tu: Je tu jistý problém.There is a certain problem here.

určitý: do určité míryto a certain extent, to some degree, in a way

jistý: do jisté míryto some/a certain degree/extent

certain: jistě, najisto, určitěfor certain