Hlavní obsah

[Hell]

Vyskytuje se v

scare: strašně vylekat, (po)děsit, vylekat k smrti kohoscare the hell/life/vulg. shit out of sb

čert: K čertu s tebou!To hell with you!

hrom: Bolí to jako hrom!It hurts like hell!

peklo: udělat komu ze života peklomake sb's life hell

vypadnout: Vypadneme odsud!Let's get (the hell) out of here!

zmizet: Zmizíme odsud.Let's get (to hell) out of here.

ďas: jako ďasbolet ap. like hell, like stink, řídit ap. like a bat out of hell

paseka: nadělat kde pasekuplay hell with sth, wreak havoc swh

sto: o sto šestvelmi energicky vigorously, up a storm, usilovně for all one is worth, like crazy, zcela nevázaně hell-for-leather, mluvit nineteen to a dozen

vymlátit: vymlátit z koho dušibeat/kick the hell/living daylights/vulg. shit out of sb

záda: Vlez mi na záda!Go to hell!, Up yours!, Bite me!, BrE Get stuffed!, vulg. Kiss my ass!

hell: jako čert, po čertech zdůrazněnías hell