Hlavní obsah

[Compound]

compound(uzavřený) areál, (ohrazený) pozemek

compoundsloučenina, směs

Vyskytuje se v

chlorine: sloučeniny chloruchlorine compounds

compound: složený listbot. compound leaf

cyclic: cyklická sloučeninachem. cyclic compound

flower: složený květbot. compound flower

fracture: otevřená zlomeninacompound fracture

interval: složený interval větší než jedna oktávahud. compound interval

lever: pákoví, pákový mechanismuscompound lever

nitrogen: dusíkatá sloučeninanitrogen compound

sentence: souvětí souřadnécompound sentence

složený: slovo složené složeninacompound (word)

souřadný: ling. souvětí souřadnécompound sentence

souvětí: souřadné/podřadné souvětícompound/complex sentence

zlomek: složený zlomekcomplex/compound fraction