Hlavní obsah

zu haben sein

saneduševně zdravý, příčetný, normální