Hlavní obsah

yuck, yuk [jʌk]

Citoslovce

Vyskytuje se v

humus: That's disgusting/slang. yucky!, Yuck!hovor. To je humus!