Hlavní obsah

yo [jəʊ]

Citoslovce

  1. hovor.zdar, čau neformální pozdrav
  2. hovor.hej k upoutání pozornosti
  3. hovor.jo souhlas