Hlavní obsah

woollen, AmE! woolen [ˈwʊlən]

Přídavné jméno

Podstatné jméno