Hlavní obsah

wilt [wɪlt]

Sloveso

  1. (z)vadnout, sesychat, usychat květ, listy ap.
  2. (z)chřadnout člověk