Hlavní obsah

whoosh [wʊʃ]

Citoslovce

  • šup! frnk! citoslovce rychlého pohybu ap.