Hlavní obsah

who'd [huːd]

Vyskytuje se v

that: that...which/whoten...který rozvádí původní výrok

concern: to whom it may concernpříslušné odpovědné osobě, k rukám osoby, které se to týká na dopisech s nejasným adresátem

say: hovor. Says who?A to říká kdo?, Ale nepovídej!, slang. Řekni to ještě jednou! výhrůžka

anyone: Do you know anyone who ...?Znáš někoho, kdo ...?

be: Who are you?Kdo jste?

behind: Who is behind that?Kdo za tím stojí?

blame: Who is to blame?Čí je to vina?, Kdo za to může?

bring: Who has brought it?Kdo to přinesl?

can: I can't tell you who did it.Nemohu vám říct, kdo to udělal.

charge: Who is in charge here?Kdo to tady vede?, Kdo tomu tady šéfuje?

could: Who could have done it?Kdo to mohl udělat?

double: farmer who doubles as a nursefarmářka, která pracuje také jako zdravotní sestra

else: Who else?Kdo jiný?

for: Who's for a sandwich?Kdo chce sendvič?

from: Who is it from?Od koho to je?

it: Who is it?Kdo je (to)?, Kdo volá?

nameless: A friend who will remain nameless ...Přítel, kterého nebudu jmenovat ...

one: The one man who ...Jediný muž, který ...

see: See who is at the door.Podívej se, kdo je za dveřmi.

speak: Who am I speaking to?S kým mluvím? do telefonu ap.

wait: Who are you waiting for?Na koho čekáte?

who: Who do you work for?Pro koho pracuješ?

whom: I want to send a telegram. – To whom?Chci poslat telegram. – Komu?

whose: Whose fault is it?Čí to je chyba?

wonder: I wonder who did it.Zajímalo by mě, kdo to udělal.

kdo: (to) whom, who ... tokomu?

čekat: Who are you waiting for?Na koho čekáte?

čí: Whose fault is it?Čí je to vina?

dát: Who gave it to you?Kdo ti to dal?

chyba: Whose fault is it?, Who's to blame?Čí je to chyba?

chybět: Who is absent?Kdo chybí?

jediný: The only one who came ...Jediný, kdo přišel ...

jenž, jež: the one who did itten, jenž to udělal

mít: Who do you think I am?Za koho mě máš?

mluvit: Who am I speaking to?, Who's speaking?, Kdo je to? Who's this?S kým mluvím? do telefonu ap.

moct: Who could have done it?Kdo to mohl udělat?

na: Does it matter?, Who cares?Co na tom?

namluvit: Who told you this nonsense?, Who gave you this idea?Kdo ti tohle namluvil?

napsat: Who wrote that book?Kdo napsal tu knihu?

naučit: Who taught you that?Kdo tě to naučil?

odpovědný: Who is responsible for it?Kdo je za to odpovědný?

ona: It's her who caused it.To ona to způsobila.

patřit: Who does it belong to?, Whose is it?Komu to patří?

rozbít: Who has broken the window?Kdo rozbil to okno?

říct: Who told you this?Kdo Vám tohle řekl?

řídit: Who is in charge here?Kdo to tu řídí?

služba: Who is on duty?Kdo má službu?

šéfovat: Who is in charge here?Kdo tomu tady šéfuje?

tah: Whose move is it?Kdo je na tahu?

ten, ta, to: Who is the girl?Kdo je ta holka?

ti, ty, ta: those who ...ti, kdo ...

ti: Who gave it to you?Kdo ti to dal?

vás: Who of you?Kdo z vás?

vina: Who is to blame?Čí je to vina?

viník: Who is to blame (for it)?, i u nehody ap. Who is at fault?, čí je to chyba? Whose fault is it?Kdo je viníkem?

vyhrát: Who won?Kdo vyhrál?

zač: Who do you think I am?Zač mě máš?

zajímat: Who cares?, Who gives a toss?hovor. Koho to (vůbec) zajímá?

že: I wonder if it was her who told him.Že by mu to řekla ona?

a: So what?, And?, Who cares?No a?

naposled: He who laughs last laughs best.Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.

smát se: He who laughs last laughs longest.Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.

trpělivost: Good things come to those who wait.Trpělivost přináší růže.

zamést: People who live in glass houses should not throw stones.Ať si každý nejdříve zamete před vlastním prahem.

zpívat: He who pays the piper calls the tune.Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.

care: Who cares?Koho to zajímá?, Co na tom?, Komu na tom záleží?